HanSick.com 자연,환경
Natural Environment / 한문식
DB_navi7


세렝게티의 동물
Canon | Canon EOS 5D Mark II | 2010-12-19 19:54:05
Manual | Spot | Manual WB | 1/640s | F4.0 | 0.00 EV | ISO-100 | 70.00mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
Canon | Canon EOS 5D Mark II | 2010-12-20 14:28:52
Manual | Spot | Manual WB | 1/640s | F6.3 | 0.00 EV | ISO-640 | 70.00mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
Canon | Canon EOS 5D Mark II | 2010-12-19 23:39:10
Manual | Spot | Manual WB | 1/160s | F8.0 | 0.00 EV | ISO-1000 | 70.00mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
Canon | Canon EOS 5D Mark II | 2010-12-19 19:16:47
Manual | Spot | Manual WB | 1/500s | F4.0 | 0.00 EV | ISO-100 | 70.00mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
Canon | Canon EOS 5D Mark II | 2010-12-20 17:15:54
Manual | Spot | Manual WB | 1/640s | F4.5 | 0.00 EV | ISO-200 | 70.00mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
Canon | Canon EOS 5D Mark II | 2010-12-19 22:07:20
Manual | Spot | Manual WB | 1/500s | F5.0 | 0.00 EV | ISO-320 | 59.00mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
Canon | Canon EOS 5D Mark II | 2010-12-19 23:48:07
Manual | Spot | Manual WB | 1/125s | F8.0 | 0.00 EV | ISO-1000 | 70.00mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
Canon | Canon EOS 5D Mark II | 2010-12-19 23:50:08
Manual | Spot | Manual WB | 1/100s | F7.1 | 0.00 EV | ISO-1000 | 70.00mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
Canon | Canon EOS 5D Mark II | 2010-12-19 23:50:08
Manual | Spot | Manual WB | 1/100s | F7.1 | 0.00 EV | ISO-1000 | 70.00mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
Panasonic | DMC-LX3 | 2010-12-20 21:30:16
Program Normal | Multi-Segment | Auto WB | 1/1000s | F4.0 | 0.00 EV | ISO-80 | 12.80mm | 35mm equiv 60mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
Panasonic | DMC-LX3 | 2010-12-20 20:28:26
Program Normal | Multi-Segment | Auto WB | 1/800s | F4.0 | 0.00 EV | ISO-80 | 12.80mm | 35mm equiv 60mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
Panasonic | DMC-LX3 | 2010-12-20 21:12:58
Program Normal | Multi-Segment | Auto WB | 1/1000s | F4.0 | 0.00 EV | ISO-80 | 8.80mm | 35mm equiv 41mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
Panasonic | DMC-LX3 | 2010-12-20 21:42:25
Program Normal | Multi-Segment | Auto WB | 1/800s | F4.0 | 0.00 EV | ISO-80 | 12.80mm | 35mm equiv 60mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
Canon | Canon EOS 5D Mark II | 2010-12-19 20:22:26
Manual | Spot | Manual WB | 1/80s | F3.2 | 0.00 EV | ISO-200 | 70.00mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
Canon | Canon EOS 5D Mark II | 2010-12-20 15:48:52
Manual | Spot | Manual WB | 1/500s | F5.6 | 0.00 EV | ISO-200 | 54.00mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
탄자니아 세렝게티
-추천하기     -목록보기  
제목: 세렝게티의 동물


사진가: 한문식 * http://www.hansick.com

등록일: 2010-12-28 21:55
조회수: 9987 / 추천수: 511


4.jpg (444.9 KB)
1.jpg (994.0 KB)

More files(13)...
kyb   2011-01-01 09:50:26 [삭제]
무더운 날씨에 수고가 많았소
평생에 가보지 못할 동물의 낙원인 아푸리카 그중에
세렝게티 잘구경 하고 갑니다.
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
-추천하기   -목록보기  
정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
동박새
까투리가 장끼로 변화하는 장끼
수달
하늘다람쥐(천연기념물328호)
두루미(천연기념물 제202호)
쿠시로 큰고니(천연기념물 제201호)
기린
세렝게티의 동물
흑두루미
홍수에 구조된 수달
팔색조
백로
 1   2   3   4    5   6   7   8   9   10  .. 12   [다음 10개]
-목록보기  -이전페이지  -다음페이지  
Copyright 1999-2020 Zeroboard / skin by enFree