HanSick.com 자연,환경
Natural Environment / 한문식
DB_navi7


매화꽃과 직박구리
SONY | DSC-R1 | 2007-03-03 12:57:05
Program Normal | Multi-Segment | Auto WB | 1/400s | F8.0 | 0.00 EV | ISO-160 | 71.50mm | Flash fired; Compulsory flash mode; Return light
SONY | HDR-HC1 | 2007-03-03 12:59:38
Program Normal | Multi-Segment | Auto WB | 1/500s | F4.8 | 0.00 EV | 35.40mm | Flash fired; Compulsory flash mode
SONY | HDR-HC1 | 2007-03-03 12:59:20
Program Normal | Multi-Segment | Auto WB | 1/500s | F4.8 | 0.00 EV | 51.30mm | Flash fired; Compulsory flash mode
SONY | HDR-HC1 | 2007-03-03 12:59:08
Program Normal | Multi-Segment | Auto WB | 1/500s | F4.8 | 0.00 EV | 51.30mm | Flash fired; Compulsory flash mode
SONY | HDR-HC1 | 2007-03-03 12:57:43
Program Normal | Multi-Segment | Auto WB | 1/500s | F4.0 | 0.00 EV | 51.30mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
SONY | DSC-R1 | 2007-03-03 12:56:24
Program Normal | Multi-Segment | Auto WB | 1/500s | F8.0 | 0.00 EV | ISO-160 | 71.50mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
SONY | DSC-R1 | 2007-03-03 12:56:48
Program Normal | Multi-Segment | Auto WB | 1/250s | F8.0 | 0.00 EV | ISO-160 | 71.50mm | Flash fired; Compulsory flash mode; Return light
SONY | DSC-R1 | 2007-03-03 12:57:16
Program Normal | Multi-Segment | Auto WB | 1/400s | F8.0 | 0.00 EV | ISO-160 | 71.50mm | Flash fired; Compulsory flash mode; Return light
SONY | DSC-R1 | 2007-03-03 12:57:37
Program Normal | Multi-Segment | Auto WB | 1/250s | F5.6 | 0.00 EV | ISO-160 | 71.50mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
SONY | DSC-R1 | 2007-03-03 12:57:43
Program Normal | Multi-Segment | Auto WB | 1/250s | F8.0 | 0.00 EV | ISO-160 | 71.50mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
통도사
-추천하기     -목록보기  
제목: 매화꽃과 직박구리


사진가: 한문식 * http://www.hansick.com

등록일: 2007-03-03 18:41
조회수: 5059 / 추천수: 753


1.jpg (117.5 KB)
DSC00274.jpg (175.4 KB)

More files(8)...
bird79   2007-03-31 23:30:15 [삭제]
우와~~
멋진 화조도 이네요~ ^^
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
-추천하기   -목록보기  
정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
흰점찌르레기와 찌르레기
한국,독일,일본수달
세렝게티의 동물
수달
노랑부리저어새(천년 기념물 제205호)
2007년 구미해평 흑두루미
외래종(뉴트리아)
매화꽃과 직박구리
바다직박구리
태종대 매
수리부엉이(천연기념물 제 324호)
청둥오리 둥지1
1    2   3   4   5   6   7   8   9   10  .. 12   [다음 10개]
-목록보기  -다음페이지  
Copyright 1999-2019 Zeroboard / skin by enFree