HanSick.com 자연,환경
Natural Environment / 한문식
DB_navi7


울릉도
NIKON CORPORATION | NIKON D800 | 2014-07-07 12:38:08
Manual | Spot | Auto WB | 1/200s | F8.0 | 0.00 EV | ISO-200 | 55.00mm | 35mm equiv 55mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
NIKON CORPORATION | NIKON D800 | 2014-07-07 12:40:37
Manual | Spot | Auto WB | 1/200s | F8.0 | 0.00 EV | ISO-200 | 38.00mm | 35mm equiv 38mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
NIKON CORPORATION | NIKON D800 | 2014-07-07 12:42:12
Manual | Spot | Auto WB | 1/200s | F8.0 | 0.00 EV | ISO-200 | 24.00mm | 35mm equiv 24mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
NIKON CORPORATION | NIKON D800 | 2014-07-07 12:43:57
Manual | Spot | Auto WB | 1/200s | F8.0 | 0.00 EV | ISO-200 | 24.00mm | 35mm equiv 24mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
NIKON CORPORATION | NIKON D800 | 2014-07-07 12:45:45
Manual | Spot | Auto WB | 1/200s | F8.0 | 0.00 EV | ISO-200 | 32.00mm | 35mm equiv 32mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
NIKON CORPORATION | NIKON D800 | 2014-07-07 12:56:26
Manual | Spot | Auto WB | 1/200s | F8.0 | 0.00 EV | ISO-200 | 24.00mm | 35mm equiv 24mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
NIKON CORPORATION | NIKON D800 | 2014-07-07 13:17:27
Manual | Spot | Auto WB | 1/320s | F8.0 | 0.00 EV | ISO-200 | 24.00mm | 35mm equiv 24mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
NIKON CORPORATION | NIKON D800 | 2014-07-07 13:41:14
Manual | Spot | Auto WB | 1/320s | F9.0 | 0.00 EV | ISO-200 | 34.00mm | 35mm equiv 34mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
NIKON CORPORATION | NIKON D800 | 2014-07-07 15:04:57
Manual | Spot | Auto WB | 1/400s | F7.1 | 0.00 EV | ISO-200 | 34.00mm | 35mm equiv 34mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
NIKON CORPORATION | NIKON D800 | 2014-07-07 15:15:33
Manual | Spot | Auto WB | 1/400s | F7.1 | 0.00 EV | ISO-200 | 52.00mm | 35mm equiv 52mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
NIKON CORPORATION | NIKON D800 | 2014-07-07 15:24:49
Manual | Spot | Auto WB | 1/400s | F7.1 | 0.00 EV | ISO-200 | 38.00mm | 35mm equiv 38mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
해상에서 본 울릉도
-답글달기   -추천하기     -목록보기  
제목: 울릉도


사진가: 한문식 * http://www.hansick.com

등록일: 2014-07-08 09:59
조회수: 1292 / 추천수: 64


DSC_1764.jpg (447.3 KB)
DSC_1783.jpg (521.9 KB)

More files(9)...
△ 이전사진

봉래폭포
▽ 다음사진

울릉도
  ~의견을 남겨주세요.
남겨주신 의견은 한문식님에게 큰 보탬이 됩니다.
WYSIWYG 에디터 사용
-
+
 
이름(별명)    비밀번호   
Copyright 1999-2019 Zeroboard / skin by enFree