HanSick.com 자연,환경
Natural Environment / 한문식
DB_navi7


청노루귀 고운사
SONY | DSC-RX10M4 | 2019-12-11 02:36:42
Program Normal | Multi-Segment | Auto WB | 1/250s | F4.0 | -1.00 EV | ISO-100 | 35.68mm | 35mm equiv 97mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
SONY | DSC-RX10M4 | 2019-12-11 02:46:05
Program Normal | Multi-Segment | Auto WB | 1/100s | F3.5 | -1.00 EV | ISO-100 | 28.91mm | 35mm equiv 79mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
SONY | DSC-RX10M4 | 2019-12-11 03:13:08
Program Normal | Multi-Segment | Auto WB | 1/250s | F3.5 | -1.00 EV | ISO-100 | 16.92mm | 35mm equiv 46mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
SONY | DSC-RX10M4 | 2019-11-27 02:26:08
Program Normal | Multi-Segment | Auto WB | 1/100s | F3.5 | -1.00 EV | ISO-100 | 32.39mm | 35mm equiv 88mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
SONY | DSC-RX10M4 | 2019-11-27 02:32:39
Program Normal | Multi-Segment | Auto WB | 1/160s | F3.5 | -1.00 EV | ISO-100 | 33.51mm | 35mm equiv 91mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
SONY | DSC-RX10M4 | 2019-12-11 02:49:16
Program Normal | Multi-Segment | Auto WB | 1/125s | F3.5 | -1.00 EV | ISO-100 | 35.68mm | 35mm equiv 97mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
의성 고운사
-답글달기   -추천하기     -목록보기  
제목: 청노루귀 고운사


사진가: 한문식 * http://www.hansick.com

등록일: 2020-03-10 19:17
조회수: 864 / 추천수: 163


DSC01074.jpg (274.5 KB)
DSC01086.jpg (335.9 KB)

More files(4)...
▽ 다음사진

2019년3월봄 꽃
  ~의견을 남겨주세요.
남겨주신 의견은 한문식님에게 큰 보탬이 됩니다.
WYSIWYG 에디터 사용
-
+
 
이름(별명)    비밀번호   
Copyright 1999-2022 Zeroboard / skin by enFree