HanSick.com 자연,환경
Natural Environment / 한문식
DB_navi7


칠곡 평화 기념관
DJI | FC6310 | 2017-04-28 10:31:57
Program Normal | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/500s | F6.3 | 0.00 EV | ISO-100 | 8.80mm | 35mm equiv 24mm | No flash function
DJI | FC6310 | 2017-04-28 10:35:49
Program Normal | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/640s | F6.3 | 0.00 EV | ISO-100 | 8.80mm | 35mm equiv 24mm | No flash function
DJI | FC6310 | 2017-04-28 10:35:33
Program Normal | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/640s | F6.3 | 0.00 EV | ISO-100 | 8.80mm | 35mm equiv 24mm | No flash function
DJI | FC6310 | 2017-04-28 10:39:31
Program Normal | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/500s | F6.3 | 0.00 EV | ISO-100 | 8.80mm | 35mm equiv 24mm | No flash function
드론 촬영
-답글달기   -추천하기     -목록보기  
제목: 칠곡 평화 기념관


사진가: 한문식 * http://www.hansick.com

등록일: 2017-04-28 18:38
조회수: 2465 / 추천수: 297


DJI_0008.jpg (561.5 KB)
DJI_0015.jpg (460.3 KB)

More files(2)...
△ 이전사진

칠곡보
▽ 다음사진

수도원 드론 촬영
  ~의견을 남겨주세요.
남겨주신 의견은 한문식님에게 큰 보탬이 됩니다.
WYSIWYG 에디터 사용
-
+
 
이름(별명)    비밀번호   
Copyright 1999-2022 Zeroboard / skin by enFree