HanSick.com 자연,환경
Natural Environment / 한문식
DB_navi7


수도원 드론 촬영
DJI | FC6310 | 2017-04-16 15:26:30
Program Normal | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/500s | F5.6 | 0.00 EV | ISO-100 | 8.80mm | 35mm equiv 24mm | No flash function
DJI | FC6310 | 2017-04-16 15:26:30
Program Normal | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/500s | F5.6 | 0.00 EV | ISO-100 | 8.80mm | 35mm equiv 24mm | No flash function
DJI | FC6310 | 2017-04-16 15:32:52
Program Normal | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/500s | F5.6 | 0.00 EV | ISO-100 | 8.80mm | 35mm equiv 24mm | No flash function
DJI | FC6310 | 2017-04-16 15:28:39
Program Normal | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/320s | F5.0 | 0.00 EV | ISO-100 | 8.80mm | 35mm equiv 24mm | No flash function
80mm 상공에서
-답글달기   -추천하기     -목록보기  
제목: 수도원 드론 촬영


사진가: 한문식 * http://www.hansick.com

등록일: 2017-04-16 19:44
조회수: 2451 / 추천수: 312


DJI_0001.jpg (739.3 KB)
1.jpg (634.7 KB)

More files(2)...
△ 이전사진

칠곡 평화 기념관
▽ 다음사진

일출
  ~의견을 남겨주세요.
남겨주신 의견은 한문식님에게 큰 보탬이 됩니다.
WYSIWYG 에디터 사용
-
+
 
이름(별명)    비밀번호   
Copyright 1999-2022 Zeroboard / skin by enFree